Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Eksikliği Bireysel ve Grup Psikoterapisi

Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Eksikliği Bireysel ve Grup Psikoterapisi
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ve DİKKAT EKSİKLİĞİ BİREYSEL VE GRUP ÇALIŞMALARI Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanıları farklı tanı kriterlerine sahip olmasına rağmen, birlikte seyretme yüzdeleri yüksek olan hastalıklardır. Bu tanıları almış çocuklar, yaşıtlarına göre öğrenme süreleri daha uzun olduğu için akademik başarıları daha düşük olabilir. Bu hem sınıf içi hem de sosyal çevrede benlik saygılarını etkileyen ve onları daha kaygılı