calisana-destek-programlariÇalışan Destek Programı Nedir?

Çalışan Destek Programı (ÇDP) işyeri merkezli, çalışanlara yönelik psikolojik danışmanlık ve destek hizmetidir. ÇDP’nın iki temel amacı  vardır. Bunlar; çeşitli birimlerin verimlilik sorunlarına çözüm aramak ve çalışanlara doğrudan veya dolaylı olarak iş performanslarını etkileyebilecek sorunlarında yardımcı olmaktır.

Çalışan Destek Programı Türleri

Çalışan Destek Programı temel olarak iki türlüdür. Dahil ve Harici Çalışan Destek Programı olarak ikiye ayrılır. Dahili destek programında hizmeti verenler şirketin kendi çalışanları iken, harici programda destek ve danışmanlık hizmetleri bu alanda uzman başka bir şirket tarafından sağlanmaktadır. Genelde harici ÇDP çalışanları, klinik psikologlar ve psikolojik danışmanlardan oluşur.

Dahili ve Harici Çalışan Destek Programlarının Kıyaslanması

Çalışana Destek Programı
Çalışana Destek Programı

Çalışan Destek Programının Kapsadığı Konular Nelerdir?

Çalışanın performansını düşürecek her türlü kişisel problem ÇDP’nın çalışma alanına girmektedir. ÇDP’nın çalışma alanlarını sınıflandırırsak, ortaya çıkan sınıflandırma şu şekildedir:

 • Bağımlılık Problemleri: Alkol, madde, kumar, sigara ve diğer bağımlılık konularında çalışanlara destek verilir. Bağımlılık konusu, iş performansını düşürmesi , işe gelmeme oranını yükseltmesi, kaza ve teçhizata zarar verme ihtimalini artırması, yükselen sağlık ve sigorta maliyetine sebep olması , çalışanın özel ve sosyal hayatını etkilediği için intihar riskini artırması sebebiyle çok önemlidir.

 

 • Depresyon: ÇDP’ında en çok konulan tanı depresyondur. Depresyon, uzun süren devamsızlıklara, fiziksel rahatsızlıklara, intihar riskine, diğer çalışanları olumsuz etkileme durumuna sebep olduğu için önemlidir.

 

 • Kişisel Sorunlar: Bu başlık altında, öfke kontrolü, stres yönetimi, ilişki problemleri, kaygı sorunları, düşük özgüven, kişisel gelişim problemleri,  iş-yaşam dengesi konularında hizmet verilmektedir.

 

 • Ailevi Problemler: ÇDP kapsamında, çalışanların yakınlarının da bu  programdan yararlanması düşünülmektedir. Ayrıca bu konu başlığı altında evlik terapisi, aile danışmanlığı ve çift terapisi hizmeti de verilmektedir. Ailevi problemlerde destek, performansı etkilemesi, iş kaza oranını artırması  nedeniyle önemlidir.

 

 • Doğrudan İşle İlgili Sorunlar: Bu başlık altında, stres, tükenmişlik sendromu, kişilerarası çatışmalar, fiziksel taciz, psikolojik taciz konuları çalışılmaktadır.

 

 • Psikiyatrik Durumlar: ÇDP kapsamında çözümlenemeyecek ve psikiyatrik yardım gerektiren durumlarda (şizofreni, intihar, psikotik durumlar vb), İK koordinasyonu ile anlaşmalı olduğumuz uzman psikiyatri doktoruna yönlendirme yapılmaktadır.

 

ÇDP Kapsamında Genele Yönelik Verilen Hizmetler

ÇDP kapsamında, çalışanların ihtiyaçları ve talepleri ile işyeri yönetiminin belirlediği konularda çalışanlara, işyeri yönetiminin talep ettiği sıklıkta verilen seminer ve hizmet içi eğitimlerdir. Seminer ve hizmet içi eğitim bazı örnek konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Stres Yönetimi

 • Öfke Kontrolü

 • Etkili İletişim Teknikleri

 • Çatışma Çözme Becerileri

 • Zaman Yönetimi

 • Motivasyon Eğitimi

 • Çalışma alanlarına göre özel planlanmış eğitimler 

Çalışan Destek Programı Nasıl Çalışır?

 1.    Ön değerlendirme

—  Kurum, kültür, özellikleri, vizyonu, ihtiyaçlarına göre değerlendirilir, kuruma özgü stratejiler ve ÇDP’nin nasıl işleyeceğinin planı belirlenir.

  2.    Tanıtım ve bilgilendirilme

 —  ÇDP’nin tam olarak anlaşılması ve faydalanılması için yöneticilere, bölüm şeflerine program ve yararlanma prosedürleri tanıtılır.

—  Çalışanlara tanıtımı seminerler, broşürler, posterler, intranet ve mail yoluyla yapılır.

3.    Çalışanlara bireysel hizmet:

 • Proaktif: medikal ekip ile birlikte sağlıklı yaşam (davranışsal değişiklik), kişisel gelişim seminerleri
 • Çalışanın ÇDP’na yönlendirilmesi:
 • Gönüllü olarak
 • Arkadaş/aile yönlendirmesi
 • İK yönlendirmesi
 • Medikal yardım biriminin yönlendirmesi
 • Bilgi, Danışmanlık ve Terapi:, Yüz yüze bireysel, aile veya grup terapisi, internet şeklinde yapılır.
 • Değerlendirme: Psikolojik test ve ölçeklerden elde edilen veriler ile  görüşmelerden çıkan sonuç değerlendirilip, altta yatan sebeplerin bulunması, işi nasıl etkilediğinin tespit edilmesi.
 • Danışmanlık: Etik kurallar ve mahremiyetin temel alınarak danışmanlık ve terapi hizmetlerinin verilmesi. Danışmanlık ve terapide temel nitelik çok uzun süreli olmaması ve çözüm odaklı olması. Gerektiğinden çalışanın izni ile problemin üstler, İK, ve aile ile paylaşılması.
 • Sonlandırma ve Yönlendirme:

4.    İşverene Hizmet:

 • Verimlilik sorunlarının incelenmesi, plan önerilmesi, gerçekleştirilmesi
 • Yönetici yetiştirme (seminer ve eğitim), danışmanlık
 • Kriz veya travmatik olaya anında müdahale
 • Sıkıntılı birimlerde destek grubu 

5.    Değerlendirme ve Raporlama: ÇDP kullanımı, değerlendirmesi, verimlilik raporu, önerilerin işverene sunulması

Çalışan Destek Programı Neden Önemlidir?

İşveren Açısından:

 • İnsan Kaynakları teriminin bile yavaş ‘İnsan Kıymetleri’ olarak anılmaya başladığı, insana değer ve önem atfeden yönetim anlayışının yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. İnsana değer veren yönetim biçiminin her açıdan işletme açısından daha çok verimlilik sağladığı bilinmektedir.  Ayrıca çalışanlarına ÇDP’nı sunmak hem  insan kaynaklı birçok problemin daha ortaya çıkmadan önlenmesini sağlar hem de şirkat imajına olumlu bir katkı sağlar.
 • Psikolojik problemlerin günümüzde eskiye oranla çok daha fazlalaştığını gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Çalışanlarda psikolojik problemlerin artması, verimliliğin düşmesine, devamsızlığın ve iş kazalarının artmasına sebep olmaktadır. ÇDP sayesinde hem psikolojik problemler karşısında hem de yapılan önleyici çalışmalar sayesinde, işverene ekonomik katkı sağlanmaktadır.
 • ÇDP sayesinde kişiler arası çatışmaların azalmasıyla,  verimliğin artmasına ve personel sirkülasyonun azalmasına katkı sağlanıyor.
 • Çalışanların iyi bakma ve değer verme, değerlilik ve aidiyet duygusunun artmasına, nitelikli personel kazanmaya ve varolan nitelikli personelin kaybına engel oluyor.

Çalışan Açısından:

 • Ödüllendirici algılanıyor ve motivasyonun yükselmesine katkı sağlıyor.
 • ÇDP sayesinde, çalışanların sorunları azalıyor, özgüven ve insani ilişkileri iyileşiyor.
 • Stres azalıyor, iş-özel yaşam dengesi düzeliyor, yaşam kalitesi artıyor.

Fenomen Psikoloji Çalışan Destek Programları Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Lütfen Bizi Arayınız 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.