Utangaçlık Nasıl Yenilir?- Video

Utangaçlık birçok insanın gerçek potansiyelini ortaya koymasını engelleyen bir problem. Utangaçlık yaşayan kişiler kendilerine yeterince güvenmediklerinden tam olarak kendilerini ortaya koyamazlar. Peki utangaçlık nasıl yenilir ya da utangaçlık nasıl tedavi edilir? Utangaçlık konusunda kendi başınıza neler yapabileceğiniz Uzman Psikolog Beyhan BUDAK sizler için açıklıyor.

Özgüven Geliştirme Teknikleri

Özgüvenin tanımı en genel hali ile yeteneklerimiz ve kişiliğimiz hakkında iyimser ve gerçekçi bir düşünceye sahip olmak demektir. Özgüven eksikliği ise kişinin kendisinden, yeteneklerinden şüphe duyması, bu şüphe nedeni ile pasif olma, boyun eğme, her şeye itirazsız uyum gösterme veya çalışma, yalnız kalma, eleştirileri çok fazla ciddiye alma, güven eksikliği, depresyon, aşağılık duygusu, sevilme ihtiyacı ve sevilmediğini hissetme gibi terimlerle anlatılab

Sosyal Fobi (Sosyal Anksiyete Bozukluğu)

Sosyal Fobi (Sosyal Anksiyete Bozukluğu)
Sosyal Fobi'nin temel belirtileri; başkalarınca eleştirilme, onların yanında rezil olma, utanç duyulacak durumlara düşecek davranışlar yapma endişesiyle sosyal ortamlara girmekten çekinme ya da insanlarla iletişim kurma konusunda korku yaşamadır. Üç klinik alt tipi tanımlanmıştır: 1-    Özgül tip: (sınırlı tip) Sadece özel bazı durumlarda (örneğin kitle önünde konuşma) anksiyete belirtileri yaşanır. 2-    Yaygın tip: Çok sayıda sosyal ortamda ank...

Sosyal Fobinin Belirtileri

Sosyal Fobinin Belirtileri
Sosyal Kaygı Bozukluğunun Belirtileri Sosyal kaygı bozukluğu sahibi bireyler genel olarak aşağıdaki durumlarda ciddi ölçülerde duygusal sıkıntı yaşarlar: Diğer insanlarla tanıştırıldıklarında: Ne söyleyeceğini bilememe, karşısındakinin kendisini olumsuz değerlendireceğine dair yüksek kaygı, konuşulanları dinlemektense kendisinin ne söyleyeceğini ve ne söylemesi gerektiğini düşünüp durma, bunun sonucu olarak ortamdan kopma ve kaygıyla beraber sıkıntı

Sosyal Fobinin Nedenleri

Sosyal Fobinin Nedenleri
Beynimizde duygularımızı kontrol eden amigdala adında bir bölge bulunmaktadır.  Yapılan bilimsel araştırmalar, beynin korku tepkilerinden de sorumlu olan bu bölgenin bazı kimyasal dengesizlikler ve aktivasyonundaki aşırı artışın sosyal korku gelişimini tetiklediğini ileri sürmektedir. Ancak, kimyasal dengesizlikler kendiliğinden olmaz. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan alay edilme, dışlanma, küçük düşürülme gibi travmatik deneyimler sonucunda çocuk sosy