Şizofreni

Şizofreni; düşünce, davranış ve konuşmada bazı bozukluklarla seyreden, işlevselliğin önemli ölçüde bozulduğu, kronik bir ruhsal hastalıktır. En sık görülen psikotik bozukluk olduğu ve diğer psikotik bozuklukların prototipi olduğu için, diğerlerinden daha ayrıntılı olarak bahsedilecektir. Şizofreninin Görülme Sıklığı      ...

Kısa Psikotik Bozukluk

[caption id="attachment_3918" align="alignleft" width="240"] Kısa Psikotik Bozukluk Nedir?[/caption] Kısa Psikotik Bozukluk un temel özelliği; bir ayı geçmeyen, ancak bir günden de az olmayan sanrı, varsanı, dezorganize konuşma ve davranış gibi psikotik belirtilerin varlığıdır. Bu belirtiler duygudurum bozukluğu, şizofreni, tıbbi duruma...

Şizo-affektif Bozukluk

[caption id="attachment_3915" align="alignleft" width="194"] Şizoaffektif Bozukluk Nedir?[/caption] Şizoaffektif bozukluk hem şizofreni, hem de duygudurum bozukluğu belirtileri gösteren hastalar için kullanılan bir tanıdır. Tanı kriterlerine göre; hastada duygurum belirtileri olmadan (manik veya depresif belirtiler) da en azından 2 hafta süren hezeyan...

Paylaşılmış Psikotik Bozukluk

[caption id="attachment_3885" align="alignleft" width="493"] Paylaşılmış Psikotik Bozukluk[/caption] İki (folie a deux) veya daha fazla kişinin aynı sanrı sistemini paylaşmasıdır. Karşılıklı bağımlılıktan kaynaklanan, psikolojik kökenli bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Genelde asıl hasta olan kişi baskın, diğer kişi pasiftir ve baskın kişinin...