Klinik Psikolog Burcu Yıldırım

Klinik Psikolog Burcu Yıldırım, merkezimizde çocuk, ergen ve yetişkin danışanlarımıza hizmet vermektedir.

İlköğretim ve lise öğrenimini İzmir’de tamamlayan Burcu Yıldırım, üniversite eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Psikoloji bölüm birinciliği ile tamamlamıştır.

Mezuniyetinin ardından Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı yüksek lisansına başlamış aynı zamanda bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde ve bir anaokulunda çalışma hayatına devam etmiştir. Cinsel istismarı önlemeye ilişkin bir eğitim programı hazırlayarak aile danışmanlığı yüksek lisansını tamamlamıştır. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansına başlamış ve eğitimi boyunca bir Tübitak projesinde tam zamanlı bursiyer olarak obsesif kompulsif bozukluk ve kaygı bozuklukları hastalarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütmüştür. Romantik ilişkiler ve eş odaklı obsesif kompulsif belirtiler ve gelişimsel yordayıcılarına ilişkin teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır.

Mezuniyetinin ardından Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na kabul almıştır, halen burada doktora eğitimine devam etmektedir.

Eğitimleri boyunca gerek erişkin gerek çocuk ve ergen danışanlarla görüşmeler yürütmüş ve alanında uzman hocalardan süpervizyonlar almıştır.

Erişkin Çalışma Alanları

 • Sosyal kaygı

 • Sınav kaygısı

 • Yaygın kaygı bozukluğu

 • Fobiler

 • Panik bozukluk

 • Obsesif-kompulsif bozukluk

 • Yeme bozuklukları

 • Depresyon

 • Psikosomatik bozukluklar

 • Kişilerarası ilişkiler

Çocuk ve Ergen Çalışma Alanları

 • Obsesif kompulsif bozukluk

 • Kaygı bozuklukları

 • Enürezis (alt ıslatma) ve enkoprezis (kaka kaçırma)

 • Tırnak yeme, parmak emme vb. alışkanlık problemleri

 • Davranım bozuklukları

 • Sınav kaygısı

 • Dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu

 • Kişilerarası ilişkiler

 • Okul önce si ve okul dönemi problemleri

 • Boşanma sürecinde karşılaşılan problemler

 • Aile içi iletişim ve ebeveyn tutumları

 • Yeme bozuklukları

Uyguladığı Psikolojik Testler

 • Weschler Çocuklar için Zeka Testi 4. Sürümü (Wisc-IV)

 • Gazi-Beier Hikaye Kartları

 • Beier Cümle Tamamlama Testi

 • Çocuk Algı Testi (CAT)

 • Good-Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi

 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

 • Symonds Resim Hikaye Testi