Panik Atak Nedenleri

panik-atak-nedenleriGenetik Önemli Bir Etkendir
Panik bozukluğunun nedeninin, beyin hücreleri arasında iletişimi sağlayan maddelerin biyokimyasında görülen düzensizlik olduğu düşünülmektedir. Aile çalışmaları panik bozukluğunun genetik olduğuna ilişkin güçlü kanıtlar ortaya koymuştur. Birinci derecede akrabalarda görülme oranı 4-7 kat daha yüksektir. Araştırmalar genetik faktörlerin önemli bir rol oynadığını göstermekle birlikte, bozukluğun genetik doğası tam olarak çözülememiştir.

Stresli Olaylar
Panik bozukluğu olan hastaların geçmişlerine bakıldığında, pek çok hastada uzun süreli psikososyal stresin varlığı görülmektedir. Bu kişilerin strese karşı aşırı duyarlılıklarının olduğu da bir diğer görüştür. Panik atağın en büyük nedeni yakın ya da uzak dönem önce yaşanmış olan ve korku ve kaygı uyandıran olayların travmatik etkilerinin sürüyor olmasıdır.

  • Yakınlarımızın kaybına şahit olma,
  • Hastane deneyimlerinin çokluğu
  • Cinsel tacize maruz kalmış olmak
  • Boşanma
  • Evlilik dışı ilişki kurma
  • Bir doğal afete maruz kalma gibi hayatta olan ani değişimler, kaygı duygusunda birikmeye yol açarlar ve bu birikme tetiklendiğinde ani ve yoğun bir panik atak karşımıza çıkar.

Yukarıda sayılan nedenlerle birlikte ama aynı zamanda daha farklı bir neden olarak, uzun süre boyunca yoğun bir biçimde strese maruz kalan insanlarda da panik atağı çok görülür. Özellikle bu insanlar yaşadıkları sürekli ve yoğun streslerin etkilerini görmezden geliyorlarsa ve duygularını kontrol etmeyi iyi beceriyorlarsa ani panik atakları yaşama ihtimalleri oldukça yüksektir.

Alkol ve Madde Kötüye Kullanımı
Yoğun alkol kullanımı beyni yıpratarak panik bozukluğuna sebep olabilmektedir. Kokain, esrar, ekstazi gibi uyuşturucu maddeler panik atak sebebidirler.

Panik bozukluğuna başka ruhsal bozukluklar da eklenebilir.
Kişinin hayatının kısıtlanması kişiyi depresyona götürebilir. Ortaya çıkan bunaltıyı bastırmak ve azaltmak için alkol kötüye kullanımı söz konusu olabilir. Bu yüzden panik bozukluğu hastaları tedavi edilmediğinde sıklıkla alkol ve madde bağımlılığına yol açabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.