Otizmde Dil Desteği ve Konuşma Terapisi -Tedavisi

Otizm nedir ?

Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Şu ana kadar yapılmış çalışmalar otizmin neden kaynaklandığını tam olarak açıklayamamaktadır.  Nörolojik, genetik, çevresel faktörlerin (ailesel özellikler, çevre kirliliği ve kimyasal maddeler gibi) otizmi tetiklediği düşünülmekle birlikte, henüz bu konuda bilimsel dayanak mevcut değildir. Otizm günümüzde en sık rastlanan ve giderek artan gelişimsel yetersizliklerden biridir. Dünyada otizmin görülme sıklığının 110’da 1 olduğu ve erkeklerdeki yaygınlığının kızlardan 3-4 kat fazla olduğu bildirilmektedir.

Otizm Tedavisi
Otizm Tedavisi

Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma Gelişimine İlişkin Belirtiler

  • Kazanılmış konuşma becerilerinin kaybedilmesi
  • Sözel olmayan iletişimde (el-kol kullanımı, yüz ifadeleri, göz kontağı kurma) belirgin bozulmalar
  • Gelişimsel düzeyine uygun sosyal ilişkiler kuramama
  • İlgilerini, yaşantılarını, başarılarını kendiliğinden paylaşma arayışında olmama
  • Konuşulan dilin gelişiminde gecikme olması ya da hiç gelişmemiş olması
  • Sohbet başlatma ve/veya devam ettirme belirgin bozulmalar
  • Aynı kelimeleri tekrarlayıcı tarzda söyleme ya da kendisine ait bir dil kullanma

Otizmin Tedavisi Mümkün Müdür?

Otizmin tam bir tedavisi yoktur. Otizme yapılan en etkili müdahale eğitimdir. Çocuğun ihtiyaçlarına göre hazırlanmış programlarla, çocuğun akranları düzeyine yaklaşması hedeflenmektedir. Çocuğun eğitimi bir ekip çalışmasını gerektirir. Bu ekipte çocuğun kendi doktoru, özel eğitimcisi, dil ve konuşma terapisti, çocuk psikiyatrı ve/veya çocuk nörologu bulunmalıdır. Ailelerin eğitim sürecine katılmaları ve desteklemeleri çok önemlidir.

Dil ve Konuşma Terapisinin otizmde rolü nedir?

Dil ve konuşma terapistleri, otizmli bireylerle çalışırken alanda geliştirilmiş bilimsel dayanaklı uygulamaları kullanmaktadırlar. Müdahale sürecinde, otizmli çocuğun dil ve konuşma edinimini hızlandırmak hedeflenir. İletişim becerileri geliştirilir ve bu becerilerin gündelik hayata taşınmasına dair etkinlikler oluşturulur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.