Beden Dismorfik Bozukluğu

[caption id="attachment_3897" align="alignleft" width="199"] Beden Dismorfik Bozukluğu[/caption] Beden Dismorfik Bozukluğu hayali bir bedensel kusur ile (örneğin biçimsiz bir burun) aşırı uğraşma veya çok ufak bedensel kusurların çarpıtılıp abartılması ile karakterizedir. Böyle bir endişenin bir akıl hastalığı olarak kabul edilmesi için,...

Ağrı Bozukluğu

[caption id="attachment_3895" align="alignleft" width="300"] Ağrı Bozukluğu Nedir?[/caption] Birincil belirti tıbbi bir nedenle tam olarak açıklanamayan, bir veya daha fazla yerde bulunan ağrıdır. Ağrının başlangıcı ve alevlenmesinde psikolojik nedenlerin etkili olduğu gözlenir. Ağrı, kişinin işlevselliğinde belirgin bozulmaya yol açmalıdır. Kadınlarda iki...

Konversiyon Bozukluğu

Konversiyon Bozukluğu istemli motor ya da duyu işlevlerini etkileyen, nörolojik veya diğer bir genel tıbbi durumu düşündüren bir ya da birden fazla belirti ya da yeti kaybı olması ile karakterizedir. Tanı için belirtilerin başlangıcı ve alevlenmesinin psikolojik etkenlerle ilişkisi olmalıdır....

Hipokondriazis

Hipokondriazis “Hastalık hastalığı” olarak da bilinir. Kişinin vücut belirtilerini yanlış yorumlamasına bağlı olarak, ciddi bir hastalığı olacağı korkusunu ya da ciddi bir hastalığı oluğu düşüncesini taşıyıp durması ve yeterli tıbbi değerlendirme yapılmasına ve güvence verilmesine rağmen bu düşüncelerin sürüp gitmesi ile...

Somatizasyon Bozukluğu

[caption id="attachment_3857" align="alignleft" width="222"] Somatizasyon Bozukluğu[/caption] Fiziksel ve laboratuar incelemeler sonucunda uygun bir şekilde açıklanamayan en az 4 ağrı (örneğin; baş, karın, sırt, eklemler, ekstremitelerde ağrı vs), iki GIS belirtisi (örneğin; bulantı, kusma, ishal, şişkinlik vs), bir cinsel belirti (örneğin;...