Klinik Psikolog Kimdir?

Klinik Psikolog, psikoloji lisans eğitimi üzerine, yüksek lisans ve/veya doktora eğitimini klinik psikoloji alanında yapmış psikologtur. Klinik psikologlar, eğer eğitimini almışlarsa, psikoterapi uygularlar, belirli psikolojik problemlerde terapi hizmeti verirler.

T.B.M.M.’ ne 18 Mart 2011 tarihinde sunulan 441 sayılı yasa teklifi ile ihtiyaç olduğu halde tanzimi olmayan sağlık mesleklerinin düzenlemesi amaçlanmıştır. Bu teklif ile ilaç ve tedavilerden, fizik tedaviye, tıbbi müdahalelerden, psikoterapiye kadar geniş bir alanda mesleki tanımlamaları ve bu mesleklerin yasal unvanlarını netleştirmeyi hedeflemektedir. Bu yasa teklifinin içerisinde bulunan meslek grubundan bir tanesi de Klinik Psikolog’dur.

441 sayılı yasanın 9. maddesinin Ek 13. maddesine göre klinik psikologun tanımı yapılmaktadır. Klinik psikolog unvanında psikoloji ve psikolojik danışmanlık lisans mezuniyeti şartı aranmaktadır. Lisans mezuniyetinin üzerine, sağlık alanında ve klinik ortamlarda klinik psikoloji yüksek lisans veya klinik psikoloji yüksek lisansı üzerine psikoloji doktorası yapan kişiler Klinik Psikolog unvanı taşıyanlar sağlık meslek mensubu olarak tanınmaktadır.

Klinik Psikologlar Neler Yapar?

Klinik Psikologlar duygusal, davranışsal ve bilişsel anlamda sıkıntı yaşayan kişileri değerlendirir ve bu kişilere psikolojik destek verir. Klinik Psikologlar çok geniş bir yelpazeye destek verirler. Yani ergenlik krizleri, orta yaş krizleri gibi gelişimsel dönemlere ait sıkıntıları, krizleri, depresyon, kaygı bozuklukları, okul, iş, aile, sosyal ilişkilerde yaşanan uyum sorunları gibi birçok bozukluğun yardımcısıdır. Kişilerin yaşadıkları sorunların çözümünde danışmanlık ve psikoterapi gibi yaklaşımlarla hizmet verir. Klinik Psikologlar, aldıkları eğitime göre verdiği desteği, bireysel, grup, aile – çift terapisi olarak verebilir. Klinik Psikologlar dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde (Amerika, Avrupa ülkeleri vb.) tanı koyabilir ve tedavi etme yetkisine sahiptir.

Klinik psikolog olabilmek için Psikoloji eğitiminin üzerine “Klinik Psikoloji” yüksek lisans ve/veya doktora programını bitirmek gerekmektedir. Ayrıca klinik psikologlar ilgilendiği alanlarla ilgili sertifikalı psikoterapi eğitimlerine, danışmanlık eğitimlerine, test eğitimlerine ve süpervizyonlarına katılmalıdır. Klinik psikolog kendisini devamlı olarak geliştirmek isterse, hayat boyu eğitimi devam eder. Klinik psikolog mesleğinin en iyisi olmak istiyorsa, mesleğindeki yenilikleri, gelişmeleri, yenilikleri ve araştırmaları devamlı surette takip etmek zorundadır.

 Klinik Psikologlar aldıkları eğitimler ve sertifikalar sayesinde bireyleri değerlendirmek maksadıyla test veya ölçekleri uygulama ve yorumlama yetkisine sahiptir. Klinik Psikologlar, akademik ve uygulamalı alanda araştırmalar yapabilmektedirler. Yapılan bu araştırmaların temelindeki amaç insan sağlığını, mutluluğunu, uyumunu iyileştirmek amacıyla psikoloji bilimine hizmet etmektir. Klinik psikologlar gerekirse psikiyatrlara, diğer hekimlere, sosyal hizmet uzmanlarına ve eğitim uzmanlarına yardım eder ve işbirliği içinde çalışırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.