Uzman Klinik Psikolog Ceren Feyza BUDAK, ilköğretimini Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları’nda, lise eğitimini ise Ankara Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır.

Lisans eğitimini Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra danışmanlık merkezi, anaokulu ve özel eğitim merkezinde çocuk ve ergenlerle çalışmalarına devam etmiştir.

Yüksek lisans eğitimi için İstanbul’a yerleşerek Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başlamıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince psikoterapide temel beceriler, Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamaları ile Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde danışan görüşmeleri, ileri psikopatoloji, psikolojik değerlendirme ve test, stajlar ve süpervizyonlar gibi eğitimlerden geçmiştir. Yüksek Lisans eğitimini “İnternet Bağımlılığının Yordayıcıları Olarak Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ve Duygu Düzenleme Güçlüğü” tezi ile tamamlamıştır.

Uzmanlığını aldıktan sonra Ankara’ya geri dönerek özel bir psikiyatri ve psikoterapi kliniğinde hizmet vermeye devam etmiştir.

Eğitim ve çalışma hayatı boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi gibi psikoterapi ve psikolojik değerlendirme test eğitimlerini tamamlamış, seminerlere katılmış ve belirli alanlarda paneller vermiştir.

Meslek hayatına Fenomen Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde devam etmektedir.

Çalıştığı Alanlar

Çocuklarda Çalışma Alanları

 • Aile İçi İletişim
 • Anne-Baba Tutumları
 • Anne-Baba Boşanması
 • Çocukta Disiplin ve Sınır Koyma
 • Sağlıklı Ödül ve Ceza Kullanımı
 • Çocukluk Çağı Msstürbasyonu
 • Davranım Bozukluğu
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Çocukluk Çağı Depresyonu
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Fobiler
 • Ayrılma Anksiyetesi-Okul Fobisi
 • Kardeş Hazırlığı
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Uyum Bozukluğu
 • Dışa Atım Bozukluğu (İdrar ve dışkı kaçırma)
 • Çocukluk Çağı Sosyal ve Duygusal Gelişimi

Ergenlik Dönemi Çalışma Alanları

 • Aile İçi İletişim
 • Anne-Baba Tutumları
 • Anne-Baba Boşanması
 • Çatışma Yönetimi
 • Ergenlik Gelişim Basamağına Ait Sorunlar ve Yaklaşım
 • Ergenlik Dönemi Depresyonu
 • Ergenlik Dönemi Psikozları
 • Davranım Bozukluğu
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Uyum Bozukluğu
 • Disiplin ve Motivasyon
 • Sınav Kaygısı
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Duygusal ve Sosyal Gelişim

Yetişkinlerde Çalışma Alanları

 • Depresyon
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Panik Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Fobiler
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • İlişki Problemleri
 • Motivasyon
 • Yeme Problemleri
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Stresle Başa Çıkma

Uyguladığı Psikolojik Değerlendirme Testleri

Wisconsin Kart Eşleme Testi (Nöropsikolojik Test)

İşitsel Sözel Öğrenme Testi (Nöropsikolojik Test)

Stroop Testi TBAG Formu (Nöropsikolojik Test)

Sayı Dizisi Öğrenme Testi (Nöropsikolojik Test)

İşaretleme Testi (Nöropsikolojik Test)

Rorschach Exner (Projektif Mürekkep Lekesi Testi)

WAIS Yetişkinler için Zeka Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilk Envanteri (MMPI)

WISC-R Çocuklar için Zeka Testi

MOXO Dikkat Testi

Verdiği Panel ve Eğitimler

Ergenlik ve Ergen Sorunları ile Başetme

Çocuk ve Ergenlerde Bilgisayar ve Telefon Bağımlılıklarıyla Başetme

Kişisel Motivasyonun Arttırılması

Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Problemleri Anlama ve Ele Alma Yaklaşımları