Kişilik Testi Nedir Ve Hangi İşe Yarar?

İnsanların kişisel özellik yapılarını ölçmeyi ve değerlendirmeyi hedefleyen kişilik testleri objektif ve probjektif testler olarak ikiye ayrılırlar.

Objektif Kişilik Testleri

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) 1943 yılında geliştirildi. 566 sorudan, 10 alt testten ve 3 geçerlilik skalasından oluşur. Ortalama 60 ile 90 dakika arasında sürer. 16 yaş üzeri kişilerin psikolojik durumlarını tespit etmeye yarar. Standart bir puan ve yorumlama şekli vardır. Klinik amaçlarla kullanılır. Kâğıt kalem testi olarak da bilinir. Kesinlikle deneyimli uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir.

SA – 45 (Semptom Değerlendirme Ölçeği)

Klinik amaçlarla kullanılır. Kâğıt kalem testidir. 45 soru ve 9 alt testten oluşur. En kısa sürede kişilerin psikolojik durumlarını ölçmek ve ileri klinik ölçmelerin ve yapılacak olan terapinin planlanmasında kullanılır ve oldukça etkili bir değerlendirme aracıdır.

Beck Depresyon Envanteri

1961 yılında geliştirilmiş ve 1972 yılında revizyondan geçirilerek bugünkü halini almıştır. BDE 21 maddeden oluşmuştur. Yapı olarak 1 – 13 arası maddeler depresif duygu durum, 14 – 21 arası olan maddeler ise fiziksel semptomları ölçmekte kullanılır. Kısa ve hızlı bir şekilde kişinin depresif durumunu ölçmek için klinisyenlerce sıklıkla kullanılır.

Durumluk – Sürekli Kaygı Envanteri

40 maddeden ve Kaygı ve sürekli kaygı durumu olmak üzere iki bölümden oluşur. Kişilerin durumsal ve sürekli kaygı semptomlarını ölçmekte kullanılır, klinisyenlerce geçerli ve güvenilir bir ölçme ve değerleme aracı olarak kabul edilmektedir.

16PF Kişilik Envanteri

16 alt kısım ve 5 global faktörden oluşur. 1949 yılında geliştirilmiş ve 4 kez revizyondan geçmiştir. Problem Çözme, Sıcakkanlılık, Kurallara Bağlılık, Canlılık, Baskınlık, Strese Tolerans, Sosyal Girişkenlik, Duyarlılık, Soyuta Odaklılık, İhtiyatlılık, Kendini Sorgulama, Ketumluk, Kendine Yeterlilik, Değişime Açıklık, Mükemmeliyetçilik ve Gerginlik olarak 16 kişilik yapısını ölçmektedir. Bu envanter daha çok iş alınacak olan personel seçimlerinde, yönetim ve takım oluşturma, kariyer yönetimi, bireysel ve çiftlerin danışmanlıklarında kullanılır. Kağıt – kalem ile uygulanabildiği gibi grupça ve on line olarak da uygulanabilmektedir.

Probjektif Kişilik Testleri

1921 yılında geliştirilmiştir. Çok sık kullanılmaktadır. Halk arasında mürekkep lekesi veya leke testi olarak bilinmektedir. 10 ayrı karttan oluşur. 4 -5 yaşın üzerindeki herkese uygulanabilir. Bu testin en önemli özelliği uygulama, yorumlama ve puanlamanın özel bir uzmanlık gerektirmesidir. Bireylerin duygu durumları, algılama, temel ihtiyaç, çatışma, genel eğilimleri, kişilik özellikleri gibi bireylerin kişilik yapısı hakkında detaylı bilgi verir. Klinik amaçla kullanılır.

T.A.T (Tematik Algı Testi)

psy

İnsan Çizimleri Testi (Figure Drawing Test)

Bireylere insan, aile, ev vb. çizimlerin yaptırılır. Bu çizimler sayesinde kişinin kendisini nasıl algıladığı ve nerede gördüğü, baskın duygularının neler olduğu ile ilgili önemli bilgiler verir. Bu test genel diğer testlerle birlikte kullanılır. Yorumlanması uzmanlarca yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.