Evliliği Kurtaracak Çözüm Önerileri

Evlilik farklı ortam ve kültürde yetişmiş bireylerin anlaşarak medeni hukukun çizdiği sınırlar ve zorunluluklar içinde ömür boyu sürecek bir birlikteliğe adım atmasıdır. İnsan neslinin devamı ve toplumun temel taşı olan aile birlikteliği evlilikle beraber başlar.  Her toplumda evlilik sorumlulukları ve değeri hemen hemen aynı olsa da değişik kültürlerde ufak tefek farklılıklar vardır. Gelişmiş her toplum evliliklerini medeni hukukun çizdiği resmi sınırlar ve sorumluluklar ile tanımlarlar. Tüm bunlar evliliğin teorik tanımıdır. Pratik tanımının teorik tanımından daha karmaşık ve zor olduğu belli başlı kavramların içinde en başta geleni evliliktir. Pratik olarak tanımını yaparsanız her kültüre göre değişen, her dine göre değişen şekilleri vardır. Ama günümüzde evrensel hukuk sistemine göre yapılan tanıma yukarıda değindik.  

Evlilikte çiftler genellikle ortak noktalara vurgu yaparak kurgulanır. Bu en büyük hatalardan biridir. Evlilikte önemli olan ortak olan değil ortak olunmayan konularıdır. Çünkü evlilikler genelde ortak konulardan değil ortak olunmayan konulardan kaynaklı olarak biter. Çiftler rasyonel düşünüp ortak olmayan noktaların evliliklerini nasıl etkileyeceğini aklı selim olarak düşünmelidirler. 

Evlilikte Sorun Tanımlama Bilgisi

Yukarıda değindiğimiz hususlar flört döneminde dikkat edilmesi gereken ayrıntılardır. Tüm bunlara rağbet oluşan evlilik karşılıklı anlayış ve karşılıklı hoşgörü ile devam ettirilmesi gereken bir süreçtir. Evlilikte sorunları tanımlama bilgisi dedik. Bu gerçekten dikkat edilmesi gereken bir konudur. Evliliklerde çıkan sorunları tanımlayamadığımız zaman sorunlar çığırından çıkar ve tamiri mümkün olmayan sorunlara neden olur. Sorunu tanımlama derken birkaç konuya değinelim.

Çiftleri asabileştiren sorunun kaynağının ve sebebinin nedeni ve anlaşılması, saklanmadan tüm çıplaklığıyla ortaya dökülmesi halinde sorun tam anlamıyla tanımlanabilir. Kısaca buna “Nedensellik İlkesi” de diyebiliriz. Bu yöntem ile sorun karmakarışık hale gelmeden tespit edilir.

Sorumluluk Paylaşımı

Yaşanılan sorunlarda sorumluluğun ortak paylaşılması çok önemlidir. Çünkü evlilikte sorunlar bireysel değildir. Bireysel olmayan sorunu tek bireye bağlayamayız. Sen – ben sorunundan öte biz olma liyakatine sahip olunabilmelidir. Evlilikte ortaya çıkan sorunların çiftlerin yetiştiği sosyal ortamda değerlendirilerek soruna belli bir hoşgörü ile yaklaşılması çözüm noktasında yumuşamayı sağlar. Her soruna verilen tepkinin kökenine indiğinizde genellikle çocukluktan ve aileden gelen yetişme tarzının neden olduğu gerçeği unutulmamalıdır. 

Farklı kişiliklerin, farklı düşüncelerinin olmasının gayet normal olduğu gerçeği çiftlerin aklında çıkarmaması gereken en önemli özelliktir. Her insan tek tip düşünme ve hareket etmeye zorlamak fıtratına aykırı bir davranıştır. Çiftler ne olursa olsun benim gibi düşüneceksin gibi insani olmayan bir yaptırım şartına başvurmamalıdırlar. İnsana zincir vurabilirsiniz, düşüncelere değil. İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en önemli özellik empati yapabilme kabiliyetidir. Sorunlar çığırında çıktığında bunu becerebilmelidir çiftler. 

Sevgi Emek İster

Sevgi emek ister sözü herkesin ezberinde olan hem romantikliği hem de gerçekliği olan güzel bir sözdür. Peki “evlilikte emek nedir” sorusu gibi zor bir soru sorsak cevabı ne olurdu acaba? Bu zor sorunun cevabını aslında yukarıda soruyu sormadan cevaplamıştık. Tüm bunları yapan çiftler gerçekten birbirine emek vermiştir diyebiliriz. Sevgi emek ister, evlilikte de emek gerekir.  Sevgi temelli kurulan evlilik sorun tanımlama yetisinin olmamasından dolayı kısa sürede biter hale geldiyse, gelecek nesiller için sorunları düşünme ve yorum yapma gücü ile aşılacağını ve çiftlerin bunları bilmeleri için eğitim sistemimizin bu hususta gözden geçirme zorunluluğumuzun olduğunu da bilmeliyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.