Çocuklarda Tırnak Yeme Alışkanlığı

Çocuklarda Tırnak Yeme Alışkanlığı
Tırnak yeme alışkanlığı olan çocuklara sahip bireylerin hemen hemen hepsinde huzursuzluk ve bu durumdan dolayı serzenişte bulunulan sözler işitebilirsiniz. Aslında çocuklarda olan bu alışkanlık tamamen bilinçdışı yapılan bir davranıştır. Çocuklar tırnağını yer; ama bunun hiçbir zaman farkında değildir. Tırnağı, tırnağın kenarındaki et parçalarını diş ile kemirme eylemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 5 aylık bebeklerde nadiren görüldüğü gibi; genel i