Şizofreni

Şizofreni
Şizofreni; düşünce, davranış ve konuşmada bazı bozukluklarla seyreden, işlevselliğin önemli ölçüde bozulduğu, kronik bir ruhsal hastalıktır. En sık görülen psikotik bozukluk olduğu ve diğer psikotik bozuklukların prototipi olduğu için, diğerlerinden daha ayrıntılı olarak bahsedilecektir. Şizofreninin Görülme Sıklığı             Şizofreninin genel toplumda yaşam boyu görülme oranı %1-1.5’dir. Her iki cinste eşit oranda görülür. Erkeklerde 15-25, kadın