Rorschach Testi

Rorschach testi İsviçreli bir psikiyatr olan Hermann Rorschach tarafından geliştirilmiştir. Psikanalize ilgi duyan ve bu alanda çalışmalar yapan Rorschach, aynı zamanda kişilerin hayal gücünü ölçmek için kullanılan mürekkep lekeleri ile de ilgilenmiştir. 

Rorschach Testi Kartlarından Bir Örnek
Rorschach Testi Kartlarından Bir Örnek
Kişiliğin dinamiklerini ölçen bu test, sözel bir test olup bireysel olarak uygulanmaktadır. 7-70 yaş arası herkese uygulanabilen Rorschach Testi’nde zaman sınırlaması yoktur. Materyali on tane kart ve kayıt formu olan test, siyah ve renkli mürekkep lekeleri içeren on resimden oluşur. Her kart kendi içerisinde şekil, renk, hareket ve gölge içermektedir. I, IV, V, VI, VII numaralı kartlar koyu renkli, siyah ve beyaz, II ve III numaralı kartlar siyah ve kırmızı renklerden oluşmakta, VIII, IX, ve X numaralı kartlar ise renklidir. Her kartın ortak özellikleri simetrik ve bir eksen etrafında oluşmalarıdır .

Hasta gruplarına uygulanabildiği gibi, psikiyatri alanında çocuklara, geriatri alanında yaşlılara, nöroloji alanında Alzheimer hastalarına, adli psikiyatri alanında suçlulara ve ordu içerisinde askerlere uygulanabilmektedir.