Wisc-r Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi

Wisc-r Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi

Eğitimin Amacı:  WISC-R zeka testini uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliği, yetkinliği ve ehliyeti kazandırmak.

Eğitimin Tanıtımı: Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zeka testlerinden birisi olan WISC-R testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır. Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

Sözel Bölüm

1- Genel Bilgi:  Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.

2- Benzerlikler: Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.

3- Aritmetik: Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.

4- Sözcük Dağarcığı:  Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.

5- Yargılama: Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.

6- Sayı Dizisi: Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

Performans Bölümü

1-Resim Tamamlama: Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.

2-Resim Düzenleme: Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.

3-Küplerle Desen: Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.

4-Parça Birleştirme: Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.

5-Şifre: Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.

6-Labirentler: El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir. *Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

 

Eğitim Programı: Eğitim süresi 3 gün/24 saattir.  Programda ilk önce alt testlerin tanıtımı, anlatılması, nasıl yapıldığı, nasıl raporlandığı bilgileri aktarılacak daha sonra raporlama örnekleri gösterilecektir. Katılımcıların yapacakları uygulamaların raporlarını gönderemelerinin ardından belgeleri verilecektir.

Eğitim Tarihi: 1-2-3 Mart 2014 (Cumartesi-Pazar-Pazartesi)

Eğitim Saati: 10:00-18:00

Eğitim Sonunda Verilecek Belge: Katılımcılara uygulama raporlarını göndermelerinin ardından uygulama sertifikası verilecektir. Uygulama yapmayıp göndermeyenlere ise katılım sertifikası verilecektir.

Eğitim Ücreti: 1100 TL + KDV (Eğitim ücretine Wisc-r Çantası dahildir.)

Eğitime Katılmak İçin: Eğitime kesin kayıt yaptırmak için 24 Şubat 2014 Pazartesi gününe kadar aşağıdaki hesap numarası 100 TL eğitim kapora bedelini yatırmalısınız. 100 TL’yi aşağıdaki hesap numarasına açıklama kısmına Wisc-r yazarak gönderiniz. Kesin kayıt yaptırmadan önce ve parayı yatırdıktan sonra aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize haber veriniz.

Hesap Bilgileri

Beyhan BUDAK Adına

Garanti Bankası Ayrancı Şubesi

IBAN: TR02 0006 2001 2840 0006 6381 83

ADRESİMİZ

Fenomen Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Uğur Mumcu Cad. No:54/1 Çankaya Ankara

İletişim Numaralarımız

0532 160 26 65

0312 446 40 76

Ankara MMPI Test Eğitimi- 2-3 Kasım 2013

Ankara MMPI Testi Eğitimi

Klinik Değerlendirme acısından önemli bir değerlendirme aracı olan MMPI testinin kuramsal ve uygulamalı eğitimini almak, Psikoloji alanında eğitim almış veya almakta olan, klinik çalışma yapan ya da yapmayı düşünen kişilere önemli profesyonel kazanımlar sağlayacaktır.

   Eğitimin Amacı/ İçeriği:
   * Bir kişilik değerlendirme testi olan MMPI.in (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) kuramsal ve uygulamalı olarak tanıtılması,uygulama, yorulmama ve raporlanmasının öğretilmesi.

* MMPI Testi aracılığıyla kişilik özelliklerinin, psikolojik sorunların ya da psikopatolojinin belirlenmesi, değerlendirilmesi veraporlanması çalışması yapılabilmektedir.

   MMPI Kuramsal Eğitimi Aşamaları
   1. MMPI testinin tanıtılması
2. MMPI Testinin psikopatoloji ve kişilik değerlendirmesindeki
öneminin tartışılması
5. Geçerlik Alt Ölçeklerini hakkında bilgi verilmesi
6.  Klinik Alt Ölçeklerinin hakkında bilgi verilmesi
7. Testin puanlanması ve profilinin çizilmesinin anlatımı
8. MMPI için Eğitimcinin örnek profillerden yola çıkarak yorumlama
ve raporlama konusunda bilgi vermesi

   MMPI Uygulama, Yorumlama ve Raporlama Aşamaları:
   Eğitime katılan katılımcılardan eğitim sonrasında, 1 ay içinde 3 kişiye MMPI testi uygulamaları ve raporlandırmaları istenecektir. Raporlarını gönderen katılımcılara sertifikaları verilecektir.

Eğitime Kimler Katılabilir: Eğitimimize psikologlar ve psikolojik danışmanlar ile bu bölümlerin 3. Ve 4. Sınıf öğrencileri katılabilir.

Ücret: 400 TL + KDV Toplam (472 TL)

Eğitimci: Uzman Psikolog Suphi TUNÇ

Eğitim Tarihi: 2-3 Kasım 2013 (Cumartesi – Pazar) 2013 Saat: 10:00 -17:00 arası
Eğitim Yeri: Fenomen Psikolojik Danışmanlık Merkezi Uğur Mumcu Cad. No:85/6 Çankaya Ankara 0312 446 40 76 – 0532 160 26 65

Eğitim Materyali:  Aşağıdaki materyaller eğitime katılacak olanlara ücretsiz olarak verilecektir.

 • MMPI değerlendirme asetatları
 • 2 adet soru kitapçığı
 • MMPI değerlendirme kitabı
 • 5 adet cevap anahtarı
 • Klasör
 • MMPI bilgisayar değerlendirme programı

Kayıt: Eğitime katılmak isteyenlerin kesin kayıt yaptırabilmeleri için  eğitim ücretinin 100 TL’lık kısmını peşin olarak 30 Ekim 2013 Salı gününe kadar aşağıdaki banka  hesabına yatırıp, 0312 446 40 76 – 0532 160 26 65  numaralı telefonlardan kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir.Lütfen ödeme yaparken açıklama kısmına MMPI-Ad- Soyad yazınız. Eğitim ücretini yatırmadan önce lütfen arayarak kontenjan durumu hakkında bilgi alınız.

Hesap Bilgileri

Beyhan BUDAK Adına

Garanti Bankası Ayrancı Şubesi

IBAN: TR02 0006 2001 2840 0006 6381 83

ADRESİMİZ

Fenomen Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Uğur Mumcu Cad. No:85/6 Çankaya Ankara

İletişim Numaralarımız

0532 160 26 65

0312 446 40 76

 

 

Çocuk Testleri Eğitimi- 3 Şubat Pazar

Çocuklarda Uygulanan Psikolojik Testler Eğitimi

3 Şubat 2013  (Pazar)

Fenomen psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi olarak  ruh sağlığı profosyonellerine yönelik alanda  en çok kullanılan Çocuk Testleri eğitimi düzenliyoruz. Aşağıda eğitimi verilecek olan testler ve katılım hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Katılmak isteyenlerin aşağıda belirtildiği şekliyle kesin kayıt yaptırmalara gerekmektedir.

1- Ankara Gelişim Envanteri (AGTE): 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne baba veya çocukla daha çok vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır. Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir.

2-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi:Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır. Test 5yaş 6 ay – 6 yaş çocuklarına uygulanmaktadır.

3- Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi: 4 yaş 6 ay ile 7 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır, görsel algı seviyelerini ölçer ve görsel alanda hangisinin geliştirilmesi gerektiğini gösterir.

4-Catell 2A ve 3A Zekâ Testi (Catell Culture Free intellegence Test): 7-14 yas arasındaki çocuklara uygulanan 25 dakika süren bir zekâ testidir. Zekânın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

5- Gessel Testi: 1-7 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Şekiller her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test sonucuna dayanarak çocuğun zekâ düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır.

Eğitim Süresi: 1 gün (10:00-18:00)

Ücret: 400 TL

Eğitim Tarihi: 3 Şubat 2012 Pazar günü

Katılabilecek Meslekler: Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanları, Özel Eğitimciler ve bu bölümlerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri.

Not: Fiyatlara test materyalleri dahildir. Eğitim sonunda uygulamalarını yapan katılımcılara gün içinde sertifika verilecektir.

Verilecek sertifika ile  testleri kamuda ve özelde uygulayabilirsiniz.

 

Hesap Bilgileri

Beyhan BUDAK Adına

Garanti Bankası Ayrancı Şubesi

IBAN: TR02 0006 2001 2840 0006 6381 83

ADRESİMİZ

Fenomen Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Uğur Mumcu Cad. No:85/6 Çankaya Ankara

İletişim Numaralarımız

0532 160 26 65

0312 446 40 76

Katılım: Eğitime katılmak isteyenlerin kesin kayıt yaptırabilmeleri için  eğitim ücretinin 200 TL’lık kısmını peşin olarak 31 Ocak  2012 Perşembe gününe kadar aşağıdaki banka  hesabına yatırıp, 0312 446 40 76 – 0532 160 26 65  numaralı telefonlardan kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir.Lütfen ödeme yaparken açıklama kısmına Çocuk-Ad Soyad yazınız. Eğitim ücretini yatırmadan önce lütfen arayarak kontenjan durumu hakkında bilgi alınız.

Eğitimci Özgeçmişi:  Uzman Psikolog Reyhan ALGÜL Kimdir?


Uzman Psikolog Reyhan Algül İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimini ardından da İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
Uzun  yıllardır  özel bir sağlık grubunun hastanelerinde çalışmalarına devam etmektedir. Uygulama alanında psikoterapi ile birlikte psikometrik testleri sıklıkla kullanan  Uzman Psikolog Reyhan ALGÜL’ün aldığı eğitimlerin bir kısmı aşağıda listelenmiştir.

*    Yetişkinlere Uygulanan Objektif Testler(Catell2-A,3-A,Porteus,
Benton,Alexandr vb)
*    Rorschach [Rorschach ve  Projektif Testler Derneği-Doç.Dr Tevfika
İkiz Tunaboylu]
*    MMPI Test Eğitimi
*    T.A.T Test Eğitimi
*    Wisc-r Test Eğitimi
*    Stanford Binet Test Eğitimi
*    Denver, Bender Gestalt, , Frostig, Goodenough,TKT ,Metropolitan,
Peabody,AGTE  Test Eğitimleri
*    Transaksiyonel Analize Giriş Kursu[Doç.Dr.Azmi Varan]
*    Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Kursu[Doç.Dr. Cengiz Tuğlu]
*    Motivasyonel Görüşme Eğitimi[Prof.Dr. Kültegin Ögel]
*    Kabullenme ve Girişme Terapisi[Prof.Dr. Kültegin Ögel]
*    Bilişsel Davranışçı Terapinin Felsefesi
*    Bilişsel Davranışçı Terapinin Sosyal Fobide Kullanımı
*    Sınav Kaygısı İle Başa Çıkma[Abdülkadir Özbek Enstitüsü]
*    Sınır Kişilik Bozukluğu İçin Şema Terapi
*    Çift Terapisi
*    Ericksonian Terapi Eğitimi[Erickson Instute Of İstanbul-Jeffrey
K. Zeig’ın süpervizyonu ile]
*    Aile ve Evlilik  Terapisi Eğitimi[Petad]
*    Yetişkin Psikopatolojisi  Eğitimi
*    Gestalt Terapisi Eğitimi

Depresyonda Tanı ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi, Ankara

(Fenomen Psikoloji ve PİES (Psikoterapi İnteraktif Eğitim Seminerleri) İşbirliği İle)

Prof. Dr. Selçuk ASLAN

Eğitim Programı

 • Bilişsel Davranışçı Terapide Temel Kavramlar (1 saat)
 • Depresyonun DSM Tanısı ve Klinik Özellikler -Biyolojik ve psikososyal nedenler ve kuramlar (1 saat)
 • Depresyonda kullanılan tanı ve izleme ölçekleri- Depresif Belirti Envanteri ile olgu örneği (1 saat video ve uygulama)
 • Depresyonlu bir olgunun Bilişsel Davranışçı Psikoterapisinin planlanması ve olgu formulasyonu
 • Davranışçı ve Bilişsel terapide müdahale yöntemleri (1 saat)
 • Depresyonda Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT) ilkeleri (1 saat)
 • Olgu örneği ve BDT uygulama süreci (1 saat)

Eğitim Tarihi: 30 Eylül  2012 Pazar Günü

Eğitimin Süresi: 09:30 – 17:30 ( 7 saat )

Eğitimin Düzenleneceği Yer : Fenomen Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Uğur Mumcu Caddesi No: 85/6 Çankaya Ankara Eğitime Kimler Katılabilir? Ruh sağlığı hizmeti sunan profesyoneller: psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, ve bu alanlarda eğitimine devam eden lisans 4. Sınıf öğrencileri katılabilir.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge: Eğitim sonunda kurum onaylı Katılım Sertifikası verilecektir.

Kontenjan:Katılımlar kontenjanla sınırlı tutulacaktır.

Eğitim Ücreti: Genel Katılım Ücreti: 230 TL + (KDV) Öğrenciler İçin: 200 TL + (KDV) Kayıt: Eğitime kesin kayıt yaptırmak isteyenlerin en geç 28 Eylül 2012 Cuma gününe kadar eğitim ücretini aşağıdaki hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir. Lütfen ödeme yaparken açıklama kısmına Adınız Soyadınız ve  “Deprestonbdt  yazınız. Eğitim ücretini yatırmadan önce lütfen ararayarak kontenjan durumu hakkında bilgi alınız.

İletişim

0312 446 40 76

0532 160 26 65

Hesap Bilgileri

Beyhan BUDAK Adına

Garanti Bankası Ayrancı Şubesi

Şube Kodu:1284  Hesap No: 6638183

IBAN: TR02 0006 2001 2840 0006 6381 83

Eğitimci  Prof. . Dr. Selçuk ASLAN Kimdir?   Bilişsel Davranışçı Terapi alanında psikoterapi ve klinik çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 yılından beri “Academy of Cognitive Therapy” üyesidir. 1969’yılında doğdu, Tıp eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1993 yılında, psikiyatri uzmanlık eğitimini aynı fakültenin psikiyatri bölümünde 1999 yılı sonunda tamamlamıştır. 2000 yılında Gazi Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılı sonunda Doçent ünvanı almıştır.2012 yılında Profosör ünavnını alan ASLAN  aynı bölümde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuğu var.   İlgi Alanları

 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi uygulamaları: (Panik bozukluğu, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, sağlık kaygısı tedavisi v.d.)
 • Uykusuzluk ve diğer uyku bozuklukları,
 • Grup psikoterapileri uygulamaları
 • Psikofarmakoloji: Antipsikotikler, antidepresanlar, hipnotik ilaçlar, psikiyatride akılcı ilaç tedavisi uygulamaları.

 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri :

 • Türk Psikiyatri Derneği Kurucu Üyesi 1995-
 • Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği, Yönetim Kurulu üyeliği (1995-1999)
 • Türk Uyku Araştırmaları Derneği üyesi 2004-
 • Uyku Derneği Üyesi ve Psikiyatri Çalışma Birimi Sorumlusu 2006-
 • Kognitif Davranışçı Terapi Derneği, Yönetim Kurulu üyeliği 2005-
 • Ankara Çağdaş Psikoanalitik Psikoterapiler Dernegi Kurucu Üyesi. 2006-