Çocuklarda Utangaçlık ve Özgüvensizlik

Çocuklarda Utangaçlık ve Özgüvensizlik
Çocuklarda utangaçlık duygusunun olması günlük hayat üzerinde çok etkili olmaktadır(sosyal ortamda bir soruna dönüşebilmektedir). Utangaçlığın oluşmasında birçok sebep etkilidir. Bunlar ailenin tutum ve davranışları, genetik yatkınlık, kişilik yapısı, sosyal yaşam yetersizliği. Utangaçlık aslında öğrenilebilen bir davranıştır. Çocuklarda bu duygunun oluşumu aslında bir davranış bozukluğudur. Çocuk kendini düzgün bir biçimde ifade edemiyorsa ve kendi haklar