Disleksi (Okuma Güçlüğü ve Zorluğu)

Disleksi (Okuma Güçlüğü ve Zorluğu)
Disleksi çok fazla bilinmeyen nörolojik bir sorundur. Çocuklarda konuşma, okuma, dinlenme yetilerinin öğrenilmesinde uygulamasında diğer çocuklara oranla değişiklikler ve zorlukların görüldüğü bir nevi öğrenme bozukluğu olarak tanımlanabilir. Çocukların beyninde herhangi bir problem söz konusu değildir. Bilhassa zekâları normaldir. Disleksi yalnızca bir tür kabiliyet eksikliği olarak tanımlanabilir. Disleksinin tanısı için ilk olarak çocukta değişik bir du