Etkili İletişim Teknikleri

Etkili bir iletişim yeteneğine sahip olmak ve ne istediğimiz tam olarak anlatabilmek için öncelikle iletişimin ne olduğunu bilmek gerekir. İletişimin birçok değişik tanımı yapılmıştır. Ama kısaca iletişim: iki veya daha fazla kişi arasında geçen sözlü veya sözsüz beden dili kullanılarak gerçekleştirilen, amacın, eylemin veya bir fikrin gerçekleşmesini sağlamak veya etkilemek amacıyla yapılan bilgi alışverişidir. İletişim kişiler arasında olabildiği gibi,