Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Boşanma, yetişkinlerin kendi istek ve iradeleri ile karar verip başlattıkları evlilik birliğinden bekledikleri duygusal ve sosyal beklentilerinin karşılanmadığı durumda bu birlikteliğe son verme kararıdır. Bu gayet normal ve anlaşılır bir durumdur ve olması gereken de budur. Ancak çocuk sahibi iseniz...