Ankara Wisc-r ve Wisc-4 Zeka Testi Uygulama Merkezi

Ankara Wisc-r ve Wisc-4 Zeka Testi Uygulama Merkezi
Wisc-r Zeka Testi şu anda ülkemizde uygulanan en kapsamlı ve geçerliliği en yüksek zeka testidir. Çocukların zeka seviyesini ölçmek için kamuda ve özel kurumlarda wisc-r zeka testi kullanılmaktadır. Wisc-r zeka testi ilk olarak Amerika'da geliştirilmiş olup sonraki yıllarda ülkemizdeki çocuklara göre uyarlanarak kullanıma sokulmuştur. Wisc-r Zeka Testi Nedir? Wisc-r Zeka testi çocukların zekasını iki ana başlıkta değerlendirir. Bunlar Sözel ve Performa...