IQ Testi Nedir?

Bireylerin zekâ seviyelerini ölçmek amacı ile standartlaştırılmış birkaç testin uygulanması ve bu testlerin sonuçlarının değerlendirilmesi ile ortaya çıkan değerlere IQ(intelligence quotient ) denir. İlk zekâ testi Alfred Binet tarafından geliştirilmiştir. Zekâ testlerinin ilk çıkış amacı düşük zekâlı çocukların daha iyi bir eğitim almasını sağlamak gayesiyle zekâlarını ölçmek amacı güdüyordu. Ortalama değer olarak 100 sayısı temel alınmakta ve standart sa