Eyvah! Çocuğum Anaokuluna Başlıyor…

Eyvah! Çocuğum Anaokuluna Başlıyor…
Çocuk sosyalleşebilmek adına ilk eğitim ve öğretimi için anaokuluna başlayacaktır. 2,5–3 yaşına ulaşmış çocuklar artık ana sınıfına gidebilecek düzeydedirler. Yeni kazanımlar açısından bu kurumlar önemlidir. Çocuklar yeni arkadaşlıklar kazanarak kalabalık arasında sorumluluk alma, eşya paylaşma, el becerilerini geliştirmek gibi oldukça faydalı kazanımlar elde edeceklerdir. Ana sınıfının ilk günleri her çocuk için zordur! Çocuğun aileden ayrı kala