Konuşma Terapisti İsmail Atahan Özmen, Kastamonu Göl Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalında eğitimine başlamıştır. 2011 yılında lisans eğitimini dereceyle tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ensitiüsü, Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisansına başlamıştır. 2014 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamasıyla çeşitli eğitim-danışmanlık merkezleri ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Uzm. Dil ve Terapisti olarak çalışmıştır. Aynı zamanda halen Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.

Çalıştığı Alanlar

 • Konuşmada Akıcılık Sorunları (Kekemelik): Çocukluktan yetişkinliğe kadar bütün dönemlerde bireylerin konuşma sırasında yaşadıkları ses-hece-sözcük tekrarları, konuşma sırasında takılmalar ve seslerin uzatılmasına yönelik müdahale ve terapi.
 • Hızlı Bozuk Konuşma:  Çocukluktan yetişkinliğe kadar bütün dönemlerde gözlenen bireyin istemsiz olarak hızlı ve ses-hece atarak konuşması ve buna engel olamama.
 • Sesletim ve Sesbilgisi: Okul öncesi ve okul dönemi çocuklarında gözlenen seslerin yanlış telafuzu, bir başka sesle değiştirilmesi, sesin atılması-yuvarlanması gibi durumlarla ortaya çıkan konuşma sorunlarıdır. Aynı zamanda bazı seslerin sözcük içindeki yer ve diğer seslerle etkileşimine bağlı olarak tutarsız doğru üretim olarak tanımlanan sesbilgisel sorunlkar.
 • Gecikmiş dil ve konuşma: doğum sonrasında bebeklerin 12-18 ay arasında ilk anlamlı sözcükleri üretmeleri beklenmektedir. Bu döneme kadar gecen süreçte ilk anlamlı sözcüklerin üretilmemesi, veya içerik ve sayı anlamında yaşıtlarından daha az üretmesi gibi durumlar gecikmiş dil ve konuşma sorunlarının varlığına işaret edebilmektedir.
 • Özgül Dil Bozukluğu: okul öncesi dönemindeki çocuklarda çeşitli dil bileşenlerinde gözlenen dil sorunlarıdır. Örnek vermek gerekirse, dil eklerinin konuşma sırasında atılması veya sözcüklerin uygun olmayan şekilde sıralanması ve genel dil gelişiminin yaşıtlarından farklılık göstermesi.
 • Afazi: Bireyin geçirdiği inme sonrasında gözlenen dil üretim veya konuşulan dil çıktılarını anlamada gözlenen sorunlar.
 • Apraksi
 • Otizm
 • Ses Bozuklukları

Katıldığı Eğitim ve Kongreler

 • Konuşmada Akıcılık Bozukluğu, Hızlı Bozuk Konuşma, Kekemelik Değerlendirme ve Terapi Yöntemleri , Prof. Dr. Kenneth O. St. Louis, Anadolu Üniversitesi, 2013
 • Çocukluk Çağı Apraksisi”, Prof. Dr. Rebecca McCauley, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir-2013
 • Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Kursu, Ahmet Konrot, Anadolu Üniversitesi (2013)
 • VII.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (2013)
 • Kekemelik Değerlendirme ve Terapi Yöntemleri (2015), Dr. J. Scott Yaruss, Ankara.