Klinik Psikolog Şeyma Begüm Harmancı

Klinik Psikolog Şeyma Begüm Harmancı

Klinik Psikolog. Şeyma Begüm Harmancı ilköğretim ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır.  Lisans eğitimini aldığı Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek şeref öğrencisi 

olarak mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Alzeimer’a yönelik bir TÜBİTAK projesinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Mezuniyetinin ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (eski Gazi Üniversitesi) Klinik 

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programında eğitim almaya başlamıştır ve eğitiminin tez aşamasında bulunmaktadır. Klinik psikoloji eğitimi esnasında Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi almıştır ve Klinik  Psikoloji Uygulamaları ve Süpervizyonu kapsamında danışan görüşmelerinde psikoterapi uygulamıştır.

 

Yetişkinlerle Çalışma Alanları

 • Yaygın Kaygı Bozukluğu
 • Fobiler
 • Panik Bozukluk
 • Depresyon
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Psikosomatik Bozukluklar
 • Vajinismus-Disparoni
 • Kişilerarası İlişkiler
 • Yaşam Kalitesini Düşüren Şikayetler 

 Uyguladığı Testler

 • Minnesota Çoklu Kişilik Envanteri (MMPI)
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Mini Mental Durum Değerlendirme Testi
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Young Şema Testi