Klinik Psikolog Melda Öztürk, Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2015 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi esnasında Hollanda’da Tilburg Üniversitesi’nde Erasmus değişim program ile öğrenim gördü. Farklı hastanelerin psikiyatri servislerinde stajlar yaptı. Lisans eğitiminin hemen sonrasında yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yaptı.

Tez çalışmasını travmatik yaşam olayları ve alkol/madde kullanımı üzerine tamamladı. Yüksek lisans eğitimi esnasında önce özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başladı. Daha sonra yaklaşık 4 sene mülteci ve göç alanında bir sivil toplum kuruluşunda çalışarak çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grup seansları yaptı. Burada özellikle travmatik yaşam deneyimleri bulunan bireyler ile çalıştı. Klinik yaklaşımı psikodinamik temelli olup, Şema Terapi modeli ve tekniklerinden de yararlanmaktadır. Sanat Terapisine duyduğu ilgi sebebiyle bu alanda da eğitimler almıştır. Şu anda online olarak terapi çalışmalarını yetişkinlerle şu alanlarda sürdürmektedir:

Çalışma Alanları

  • Depresif şikayetler,

  • Kaygı bozuklukları,

  • Travma sonrası stres belirtileri,

  • Kayıp ve yas,

  • Kişilerarası çatışmalar,

  • İlişki zorlukları,

  • Uyum sorunları,

  • Stres yönetimi.