Çocuk ve Ergenlerde Takıntı Hastalığı (Obsesif Kompulsif Bozukluk)

Takıntı hastalığı her ne kadar yetişkinlerde daha çok fark edilen bir hastalık olsa da istatistikler erişkin kişilerin birçoğunda çocukluk zamanında benzer problemler görüldüğü yönündedir. Takıntı hastalığı, sabit fikirlilikten dolayı kişinin kendini rahatlatabilmek için sergilemiş olduğu davranışlar ile karakterize bir hastalıktır. Sabit fikirlilik kişinin iradesi dışında zihne yerleşir. Zihne yerleşen saplantılardan dolayı hasta çok rahatsız olsa da bu düşüncelerden kendini arındıramaz. Zihne yerleşen düşüncelerden kurtulmak için sergilemiş olduğu davranışlara ise ‘’kompulsiyon’’ olarak tanımlanmaktadır. Sabit düşünceler bazı hastalarda yalnızca temizlik alanında olabileceği gibi bazen dini yönden, cinsel yönden ve düşünce yönünden ortaya çıkabilir.

cocuk-ergen-takıntı-hastalığı

TAKINTI HASTALIĞI HANGİ SIKLIKTA GÖRÜLÜR?

Çocukluk çağına dair net olarak görülme oranı hesaplanamamasına rağmen yetişkin ve ergenlerin yaklaşık olarak % 3’ ünde görülen bir hastalıktır.

TAKINTI HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Çocukluk çağında birden çok ritüel davranışlar görülmektedir. Bu davranışlar;
  • Çevresinde bulunan nesneleri saymaya çalışmak
  • Belirli bir elbiseyi sürekli giymek istemek
  • Çizgilere basmadan yürümeye çalışmak

Gibi birçok kişisel davranış çocukluk çağında normal olarak değerlendirilmektedir. Yetişkinlerde görülen belirtiler ise;

  • Kuşku, endişe
  • Kontrol zayıflığı
  • Simetri
  • Sayma ve düşünce alanları ile kendini belli edebilir.

Temizlik gibi takıntılar yaşayanlar kendilerine mikrop bulaşabileceğine ve hasta olacaklarına inanır ve ölüm korkusu yaşarlar. Bu takıntı hastalarda en sık görülen belirtidir. Bu nedenle endişelerinden korunmak için sürekli ellerini yıkarlar ve çok uzun zaman banyoda kalabilirler.

Şüphe veya kontrol takıntısı olan kişi yaptığı bir işi yapıp yapmadığına dair endişeye düşer.(ocağı kapattım mı? Kapıyı kapattım mı? Gibi)bu gibi düşüncelerden arınabilmek için yaptığı eylemleri sürekli kontrol eder. Örneğin ocağı kapatıp kapatmadığını sürekli kontrol edebilir.

Simetri takıntısı olan kişiler etrafında bulunan nesnelerin çok düzenli olmasını ister ve düzeni sağlamak için yoğun çaba sarf eder.

Düşünce ile alakalı takıntı yaşayan kişilerin takıntıları değişik alanlarda olabileceği gibi daha çok dini alanlar ve cinsel alanlarda baskın olur. Düşünceleri bastırmak için değişik davranışlar sergileyebilirler.

TAKINTI HASTALIĞI NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Takıntı hastalığı bir sebep ile açıklanamayan bir hastalıktır. Bazı kişilerde anne karnında yaşanan problemler neden olabilirken bazen de genetik olarak ortaya çıkabilen bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Çocukta fark edilen takıntı hastalığında çoğu zaman anne ve baba kendi yaptığı hareketlerden kaynaklanan bir hastalık olduğunu düşünerek kaygı duyarlar. Ancak takıntı hastalığı anne ve babanın tutumu ile alakalı bir hastalık değildir.

TAKINTI HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Hastalık tam olarak tanımlanırsa eğer, uygun tedaviler kullanılarak hastaların % 70’ inden fazlasında iyileşme görülmektedir. İlk uygulanan tedavi şekli terapidir. İkinci uygulama ise ilaç tedavisidir. Etkisi kanıtlanan birden çok ilaç tedavisi kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.