12-13- 14 Yaş Gelişimi ve Psikolojisi

Ergenlik döneminin başlangıcı sayılabilecek 12, 13 ve 14 yaş birçok açıdan ergenlik döneminde yaşanan değişikliklerin en yoğun yaşandığı dönem diyebiliriz. Bu dönemde psikoloji ve gelişim açısında birçok önemli değişiklik olur.

12-13-14 Yaşlarda Fiziksel Gelişim

Fiziksel Gelişim
Fiziksel Gelişim

Hayatımız boyunca gelişir ve değişiklikler yaşarız, ancak bu ilk ergenlik döneminde yaşanan değişimin hızı çok belirgindir. 11 yaşındakileri çocuk olarak değerlendiririz ancak 14 yaşındaki birisi artık “neredeyse yetişkin” bir insandır. Bu değişiklikler anne-babaların bir yandan hoşuna giderken, bir yandan da çeşitli güçlükleri beraberinde getirir.

Küçük çocuklarda değişimin ne zaman, nasıl ve hangi hızda olacağı daha kolaylıkla tahmin edebilir, ancak ilk ergenlik döneminde gelişim basamaklarının yaşla bağlantısı zayıflar. Genç ergenlerin göstereceği gelişimde aileler, genler, arkadaşlar, çevre ve toplumdaki diğer etki kaynakları gibi pek çok etmen rol oynar.

Ergenliğin bu erken dönemlerinde birçok fiziksel değişim yaşanır. Bu değişimler kızlar açısından göğüslerin büyümesi ve adet görülmesi, erkekler açısından ise testislerin gelişmesini içerebilir.

Ergenlik dönemine giriş yaşı her çocuk için aynı olmayabilir. Bu süreç kızlarda genellikle 9-13 yaşlar arasında başlarken, erkeklerde de kızlara kıyasla iki yıl daha geç başlar. Bu sınıfta ve akran grubu içerisinde çocukların birbirinden en farklı gözüktüğü dönemdir. Bazıları hızlı bir büyüme atağı yaşarken, bazıları da henüz çocuksu görünümünü korumaktadır.

Fiziksel görünümdeki hızlı değişimler genç ergenlerin değişen beden imajı konusunda bazı rahatsızlıklar hissetmelerine neden olabilir. El ve ayaklar daha önce büyüyerek dengesizlik ve sakarlıklara yol açabilir. Akne, sesteki değişimler ve düzensiz adet döngüleri gibi tüm fiziksel değişimler genç ergenler için çok utandırıcı olabilir. Öte yandan daha yavaş gelişen ergenler de kendilerinde bu değişikliklerin olmaması nedeniyle zorluklar yaşayabilirler. Özellikle erkek çocuklar, daha erken gelişim gösteren akranları ile spor aktivitelerinde fiziksel olarak rekabet edemeyeceklerini düşünebilirler. Öte yandan özellikle erken gelişen kızlar da henüz duygusal ve zihinsel olarak hazır olmadıkları halde yetişkin konumlarına girme baskısı yaşayabilirler. Ancak ergenliğin getirdiği dışarıdan görülebilen fiziksel değişimler ortaya çıkmadan da ergenliğe bağlı sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimler gerçekleşmekte olabilir. Puberte döneminin getirdiği fiziksel değişimlerin başlama yaşının yanında, ailenin, arkadaşların ve çevrenin bu değişimler karşısında gösterdiği tepkiler hayat boyu kalıcı etkilere yol açabilir.

Öte yandan büyüme hızı ne olursa olsun, genç ergenler kendileri hakkında son derece gerçekçilikten uzak bir bakış açısı geliştirebilirler ve bu nedenle farklılıkların ve herkesin faklı hızda büyümesinin doğal olduğunun sürekli vurgulanması gerekir.

Ergen Psikologu Ankara
Ergen Psikologu Ankara

12-13-14 Yaşlarda Zihinsel Gelişim

Zihinsel Gelişim
Zihinsel Gelişim

Erken ergenlik dönemindeki zihinsel değişimler, diğer değişimler kadar göze çarpmayabilir ancak bu dönemde en az fiziksel ve sosyal gelişim kadar önemli zihinsel gelişimler de yaşanır. Bu dönemde gençlerin düşünme, mantık yürütme ve öğrenme biçimlerinde hızlı değişimler gerçekleşir. Bu dönemdeki gençler somut düşünmeden daha soyut düşünmeye geçerler. Daha küçük çocuklar birşeyin gerçek olduğuna inanmaları için o şeyi görmeleri ve dokunmaları gerekirken, bu dönemde gençler fikirler üzerinde düşünmeye ve görüp dokunmadıkları şeyleri da kavramaya başlarlar. Daha zor problemleri çözebilirler ve farklı görüş açılarını değerlendirebilirler. Belki de hayatlarında ilk defa ne olduğunu değil, ne olabileceğini düşünmeye başlarlar.

Bu zihinsel gelişimde okulda daha karmaşık ve ileri konuları ele alabilmelerine olanak verir. Bilgiyi almak, uygulamak ve farklı görüş ya da fikirleri değerlendirmek konusunda istekli hale gelirler. Bu zihinsel değişimler duygusal yaşamlarına da yansır. Örneğin mantık yürütebilme yeteneği anne-babaları ile konuşma ve davranma biçimlerinin değişmesine neden olabilir. Anne-babasının söylediği ya da yaptığı bir şeye göstereceği tepkiyi tahmin etmeye başlar ve ona göre cevabını ya da tepkisini hazırlar.

Genellikle yetişkinlerin önerdiği hazır çözümleri reddederler ve kendi çözümlerini bulmayı tercih ederler. Bu nedenle bu yaş grubundaki gençlerde müdahale etmeden, rehberlik edebilen bir yetişkin çok etkili olabilir. Bu gençler yetişkine saygı duymaları halinde, onun görüşlerine büyük değer verirler. Soyut fikirler ve değerler üzerinde düşünebilmeye başladıklarından adalet ve eşitlik kavramları büyük önem kazanabilir. Bu nedenle yaptıkları çalışmalar ya da davranışlar değerlendirilirken neyin adil olduğu göz önünde bulundurulabilir.

Yine bu zihinsel değişimler genç ergenlerin nasıl biri olduklarını ve nasıl biri olabileceklerini düşünebilmelerine de olanak verir. Bu sürece kimlik oluşturma süreci denir ve ergenlik döneminin en önemli süreçlerinden biridir. Gençlerin çoğu pek çok farklı kimlik seçeneğini dener. Anne-babalara hiç bitmeyecekmiş gibi gelen pek çok aşamadan geçerler. Oysa bu süreçten geçmeyen ergenlerin yetişkinlikte başta depresyon olmak üzere ciddi psikolojik sorunlar yaşama riski daha yüksektir.

Tıpkı yetişkinlerin yaşamda farklı rollerle baş etmek için uğraşmaları gibi ergenler de kimlik geliştirmekle, yani kim olduklarını belirlemekle uğraşırlar. Değişik insanlar karşısında, örneğin birinin kızı ya da oğlu, sınıf arkadaşı, takım arkadaşı, öğrenci olmak gibi değişik roller oynadıklarını fark etmeye başlarlar.

Genç ergenler zaman zaman yetişkinler gibi düşünebilseler de, onlar gibi davranabilmeleri için pek çok deneyim kazanmaları gerekir. Sonuç olarak davranışları her zaman düşünceleri ile eşleşmeyebilir. Örneğin çevrenin korunması için katıldığı bir gösteri yürüyüşünde elindeki pet şişeyi etrafa atabilir. Ya da dedikoducu olduğu için hiç sevmediğini söylediği bir arkadaşı ile saatlerce telefonda konuşabilir.

12-13-14 Yaşlarda Sosyal Gelişim

12-13-14-yaşlarda-sosyal-gelişim
Sosyal Gelişim

Anne-babadan bağımsızlaşma sürecindeki genç ergenler ev dışındaki aktivitelere katılmaktan hoşlanırlar. Anne-babanın ya da başka yetişkinlerin görüşüne bağımlılığın yerini arkadaş gruplarının görüşlerine olan bağımlılık alır. Bağımsızlık geç ergenlik döneminde (18-20 yaşlar) kazanılır. Artık anne-babalarından uzakta olmaktan korkmayan genç ergenler daha olgun arkadaşlık becerileri geliştirmeye başlar. Anne-babalar bu durumu aile içindeki geçmişte yapılan aktivitelerin reddedilmesi olarak değil, olgunlaşmanın sağlıklı bir işareti olarak görmelidirler.

Arkadaş gruplar ve kulüpler bu genç ergenlerin sosyal kabul duygusunu yaşamaları için fırsat sağlar. Artık eskiden olduğu gibi yetişkin onayını değil, arkadaş grubu tarafından onaylanmayı ve kabul edilmeyi istemektedirler.

Grup halindeki sosyal aktivitelerin en önemli işlevlerinden biri de karşı cinsle ilişkilerde kendini rahat hissetmeyi öğrenmesine yardımcı olmasıdır. Çoğu aktivitede kızlar kızlarla, erkekler erkeklerle bir araya toplansa da, diğer grubun ne yaptığını da çok merak ederler. Kızlarla erkeklerin kendilerini rahatsız hissetmeden bir arada bulunabilmelerini sağlayan fırsatların yaratılması gereklidir.

12-13-14 Yaşlarda Duygusal Gelişim

12-13-14-yaşlarda-duygusal-gelişim
Duygusal Gelişim

Bu dönemde gerek değişen hormon yapısı gerekse değişen düşünce yapısı genç ergenlerin ruh durumlarında sürekli değişimlere, somurtmalara, özel yaşam talebinin artmasına ve kısa süreli öfke nöbetlerinin yaşanmasına neden olur. Daha küçük çocuklar geleceği çok fazla düşünemezler, oysa bu yaşlardaki gençler geleceği de düşünebilirler ve bu da pek çok konuda kaygılar duymalarına neden olabilir. Örneğin okul başarıları, anne-babanın ölmesi olasılığı, dış görünüm, fiziksel gelişim ve beğenilme isteği, arkadaşının olmaması, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluk ve yoksullar, üniversiteyi kazanıp kazanamayacakları, bir iş bulup bulamayacakları, anne-babanın boşanması, terör gibi pek çok konuda kaygılar duymaya başlarlar.

Bu dönem genç ergenin benlik kavramı konusunda en zorlandığı dönemdir. Liseye başlamaktan, yeni ve tanımadıkları bir bedene sahip olmaya kadar, yaşanan pek çok değişiklik kendilerinin kim olduğunu anlamalarını zorlaştırır. Bütün bu değişimlerden dolayı kendileri ile aşırı derecede ilgilidirler ve başkalarının farkına bile varmayacağı kişisel özellikler ya da kusurları gözlerinde fazlasıyla büyütebilirler. Genç ergen tamamen kendisine de saplanabilir. Örneğin bu dünyada bu duyguları ve deneyimleri kendisinden başka hiç kimsenin yaşamadığını ve bu nedenle de anne-babası dahil hiç kimsenin kendisini anlamayacağını düşünebilir. Bu düşünce biçimi de onu yalnızlığa ve soyutlanmaya itebilir.

Genellikle, genç ergenlerin duyguları abartılı, hareketleri tutarsız gözükür. Bu yaş grubundaki gençlerin bir anda mutluluktan mutsuzluğa geçmeleri, kendilerini çok akıllı hissederken, kısa bir süre sonra tam bir aptal gibi görmeleri vb. son derece normaldir. Ayrıca ruh hallerindeki değişimlerden başka, bunları ifade etme biçimleri de sürekli değişebilir. Örneğin arkadaşlarını sarılarak, öpüşerek karşılayan bir genç ergen, bir de bakarsınız kısa bir el sallamayla ve soğuk bir hoşça kal demekle yetinmektedir. Aynı şekilde annesinin kucağına atlayarak ona sarılan çocuğa, daha sonra da annesi sarılmak istediğinde “aman anneee” diyerek annesini itebilir. Bu durumlarda anne-babaların çocuğun duygularının değil, duygularını ifade ediş biçiminin değiştiğini anlamaları ve kabul etmeleri çok önemlidir.

Bu dönemdeki ergenlerin birbiri ile kıyaslanmaması da çok, çok önemlidir. Genç ergenin mevcut performansını kendisinin geçmişteki başarıları ile kıyaslamak en doğrusudur. Bu yaştaki çocukları başkalarının yanında utandırmamak da önemlidir.

 

128 comments

 1. kızım 14 yaşında.pariste yaşıyoruz.babası Fransız.dün onu koridorda türban içinde görünce şok oldum.müslümanlığa sempati duyduğunu biliyorum.kendisini takip ediyordum.ama bir tanıdığımız aracıyla internetten sipariş vermiş.bu duruma çok üzülüyorum.türbanı kesin bir şekilde evden uzaklaştırdım.ama 18 yaşına gelince kesinlikle giyeceğini söyledi.ağlaştık,sarıldık.ama sanki inatlaşıyor gibi.ben annesiyim.neden benim önerilerimi dikkate almıyor?bana neden böyle öfkeli ve sert?bazen ondan o kadar uzaklaşıyorum ki…ve bunu beni çok üzüyor.ona Nasıl yaklaşmalıyım???neler tavsiye edersiniz???teşekkür ederim

  1. Bence onu tek bir kalıba sıkıştırmak çok yanlış. Çocuk yaptıklarınızı görünce böyle davranması çok normal. Din konusunda araştırma yapması söyleyin siz doğruları söylemeye çalışmayın, kendi araştırsın böylece kendisine saygı duyduğunuza daha çok inancak. Ve sizin istemediğiniz bir düşünceyi benimsemişse ona neden bunun doğru olduğunu düşündüğünü karşıt olan sizin düşüncenizi eleştirmesini söyleyin böylece etkileşim içerisine girersiniz.

  2. Belki de değiştirmeniz gereken çocuk değil kendinizsiniz

 2. ben kendim 14 yaşındayım ve gereksiz sinir gereksiz kıskançlık ve buna benzer bir çok duygulardan fazlasıyla etkilendiğimi düşünüyorum bunun için ne yapmalıyım yani bu duygulardan çok etkilenmemek için ne yapmalıyım

 3. Ben 13 yaşındayım. Küçükken babamın annemi aldattığını öğrendim ama anneme söyleyemedim. Sinirlenince yada annem babam kavga edince koluma faça atıyorum. İntihar etmeye çalışmıştım. Mideme bıçak soktum, bileğimi kestim vs. Ama ölmedim hatta bazen beni evlatlık olarak aldıklarını zannediyorum çünkü arada sırada annemle babam gizli gizli konuşuyorlar bu konuşmalar öyle fısır fısır konuşma değil sanki benım duymamış istemiyor gibiler, babam bazen bana evlatlık gibi davranıyor. Bana küfür söylüyor çoğunlukla annem ile babam tartışınca babam anneme bir şey diyor ve annemin suratı asılıyor.

 4. Bende 13 Yasimdayim Cok Piskolojim bozuk annemi babami seviyom Fakat Ablalarima Karsi Cok hirsli sık sık kava ederim beni anlayan kimse yok lutfen bi care bulun

 5. bakın çocuklar hayat bu işte acısıyla tatlısıyla bu işte eger bu gün bu zorlukları aşarsanız çok şey öğreneceksiniz. size tavsiyem her kese inat yaşayın çabalayın kendinizi isbat edin o zaman herkes size yaptıklarından dolayı üzgün olacak bu hayat sizin onu düzene sokmak sizin göreviniz okul okuyun universite okuyun çalışın herkesten güclü olun aklınızı kullanın başkaları için ölmeye deymez eger ölseniz anneniz bir az ağlar zamanla unutulursunuz. neden sizi unudanlar için ölesiniz ki bu canı size Allah verdi Allah için yaşayın hayatınızı kurun hayatlarınıza sahib çıkın. hadi çocuklar hayat dolu olun. sizi çok güzel koca bir hayat bekler.

 6. BEN ARDA ANNE VE BABAMA ISTEMSIZ BIR SEKILDE BAGIRIORUM ONLAR BENIM BAGIRMAMI ISTEMLI YAPTIGIMI SANIYOR VE BANA BAGIRIYORLAR NE YAPMALIYIM

 7. merhabalar ben 14 yaşındayım benim sorunum biraz farklı ben anksiyete yaşıyorum bunun nedeni ergenlikten mi kaynaklanıyor yoksa başka bir nedenimi var? cevaplarsanız teşekkürler…

 8. Merhaba arkadaşlar ben 13 ýaşymdaýym 8 synfa geçiyorum.Yorumlary okudum ve bence hiç bir zaman canimiza kiýmamalyýyz.Mesela benim annem bazilari anne sevilmezmi diýebilir ama ben annemden nefret ediýorum ergenlige girdigimden deil öncedende böýleýdik.Anlaşmazliklar çikyýordu aramizda en son ne zaman ona sarildimi bile hatirlamiýorum.Haýatta en çok sevdigim kişiler BEN, babam, ablam, ve sinif arkadaşym ýani hoşlandigim çocuk.Bende canyma kiýmaýa çaliştim.Ama o an kendime dedimki böýe biri için haýýallerimden, haýattan vazgeçmeýe degermi? Hiç degmez ve o günden sonrada bana el kaldirmaýa çaliştiginda kendimi savunuýorum.Bazende evden uzaklaşiýorum.Hiç eve girmek istemiýorum çok arkadaşym var onlarla vakit geçirmek istiyorum.Ama ne olursa olsun annemin karşysynda aglamam küçük düşmem.Bu aralar her kez üstüme geliýo babam ve ablam bile.Onlar bilmiýor ki ýastyga daman göz ýaşlarymy.

 9. Ben 2004’lü bir kızım. Ve kendimi daha iyi anlayabilmek ve buna göre davranabilmek için okudum bu yazıları. Ardından yorumlara bir göz atayım dedim, atmaz olaydım. Arkadaşlar, herkesin hayatında sorunlar olacak illa ki. Kendi hayatınızdan daha iyi bir hayatı düşlemek yerine şu an yaşadığınız hayattan daha da beter bir hayat yaşayan insanları düşünün. Yapabileceğiniz şey “İntihar etmek istiyorum lanet olsun ya ailemi sevmiyorum.” gibi laflar etmek değil. Kendinize “Hayatımda iyi bir değişiklik yapmak için ne yapmalıyım?” sorusunu sorup çabalamanız. Şu an yapmanız gereken şey geleceğinizi garantilemek. Bu da okuyup öğrenmekten geçiyor. Şu an tek sorumluluğunuz bu. İnanın sizin yaşadığınız acılar başkalarının acısına göre hiçbir şey. Acı çekmiyorsunuz demiyorum, çekiyorsunuz fakat herkes çekiyor. Hiç kimse mükemmel bir hayat yaşamıyor. Dünyanın tüm yükünü yükleniyormuş gibi davranmayın, bardağın dolu tarafına bakamıyorsanız da en azından bardağım var diyin. Gülümseyin ve sırtınızı dikleştirin. Elbet her şerde bir hayır vardır. Sizinle aynı yaş grubunda olduğum için az da olsa anlıyorum fakat gerçekten intihar gibi bir şeye kalkışmayın. İntihar kendini öldürmek değil geride bıraktıklarını öldürmektir. Yapmayın. Bunun yerine derin bir nefes alın ve dertlerinize çözüm arayın.

  1. Kesinlikle katılıyorum bende 12 yaşındayım annem ve babamla gayet iyi anlaşıyorum. Arada annemle ufak anlaşamamazlıklarımız oluyor. Ama önemli şeyler değil.

 10. Her zaman babamın eşinin oğlu beni dövüyor artık bıktım o çocuğun ALLAH belaşını versin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.