Ankara Wisc-r ve Wisc-4 Zeka Testi Uygulama Merkezi

Ankara Wisc-r ve Wisc-4 Zeka Testi Uygulama Merkezi
Wisc-r Zeka Testi şu anda ülkemizde uygulanan en kapsamlı ve geçerliliği en yüksek zeka testidir. Çocukların zeka seviyesini ölçmek için kamuda ve özel kurumlarda wisc-r zeka testi kullanılmaktadır. Wisc-r zeka testi ilk olarak Amerika'da geliştirilmiş olup sonraki yıllarda ülkemizdeki çocuklara göre uyarlanarak kullanıma sokulmuştur. Wisc-r Zeka Testi Nedir? Wisc-r Zeka testi çocukların zekasını iki ana başlıkta değerlendirir. Bunlar Sözel ve Performa...

Wisc-r Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi

Wisc-r Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi
Wisc-r Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi Eğitimin Amacı:  WISC-R zeka testini uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliği, yetkinliği ve ehliyeti kazandırmak. Eğitimin Tanıtımı: Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zeka testlerinden birisi olan WISC-R testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır. Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 al