Etkili bir iletişim yeteneğine sahip olmak ve ne istediğimiz tam olarak anlatabilmek için öncelikle iletişimin ne olduğunu bilmek gerekir. İletişimin birçok değişik tanımı yapılmıştır. Ama kısaca iletişim: iki veya daha fazla kişi arasında geçen sözlü veya sözsüz beden dili kullanılarak gerçekleştirilen, amacın, eylemin veya bir fikrin gerçekleşmesini sağlamak veya etkilemek amacıyla yapılan bilgi alışverişidir. İletişim.. devamı →