Bebek Psikolojisi Nedir?

Çocukluk; doğumdan, ergenliğe kadar uzanan döneme denir. Bebek psikolojisi de doğumdan ergenliğe kadar uzanan dönemi kapsayan psikolojinin alt dalıdır. Çocuk psikolojisi, sadece bebeğin fiziksel gelişimini değil psikolojik, sosyal – duyusal ve bilişsel olarak gelişimini de inceler. Çocukların gelişimi fiziksel ve zihinsel olarak bir bütün halinde ve birbirinden ayrılmaz şekilde bedensel, zihinsel, sosyolojik ve psikolojik alanlarda devamlı bir gelişme ve i