Klinik Psikolog Işılay Ece Onar

Klinik Psikolog Işılay Ece Onar,  Atılım Üniversitesi Psikoloji bölümününde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Üsküdar Üniversitesinde de Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini almıştır. Yine lisans eğitimi sırasında Erasmus programına katılarak Groningen Üniversitesi Psikoloji bölümünde bir dönem eğitim almıştır.

Lisans ve yüksek lisans yıllarında yaptığı çalışmalar; müziğin hafıza üzerinde etkisi, iş memnuniyeti ve işten ayrılma oranı, akraba evliliğine karşı tutum, bağlanma biçimi ve doğum sonrası depresyon arasındaki ilişki çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, danışmanlık merkezlerinde aynı zamanda kreşlerde çalışmıştır. Bu süreçte Pozitif psikoterapi, cinsel terapi, aile danışmanlığı eğitimlerini alarak mesleğinde ilerlemeye başlamıştır. Şizofreni derneğinde gönüllü çalışma ve şizofreni hastaları için farkındalık haftası, Keçiören kız yetiştirme yurdunda gönüllü çalışmalara katılmıştır. İletişim becerileri, narsisizm ve kriz müdahaleleri, Vamık Volkan ile psikanalitik psikoterapi eğitimi, EMDR(Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) ile ilgili eğitimlerine ve work shoplara katılmış olup bunlara paralel olarak MMPI uygulayıcı sertifikasına da sahiptir.

Çalışma Alanları

 • Bireysel Terapi

 • Depresyon

 • Sosyal Fobi

 • Yaygın Kaygı Bozukluğu

 • Obsesif ve Kompülsif Bozukluk (Takıntılar)

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Panik Atak

 • Kişilik Bozuklukları

 • Fobiler

 • Cinsel İşlev Bozuklukları

 • Vajinusmus

 • Disparoni

 • Erken/Geç Boşalma

 • Ereksiyon Problemleri

 • Evlilik Problemleri

 • Aile Danışmanlığı